Mega promocja cenowa!

Szanowni Klienci!

Tylko teraz i tylko u nas wyjątkowa promocja cenowa na pianę PUR Icynene!
Teraz tylko 2,99zł netto za 1cm/1m2 najskuteczniejszej i najzdrowszej metody ocieplania na świecie!!
- brak mostków termicznych!
- 100%szczelności!
- 25 lat gwarancji!
- bezpieczne dla alergików!
- dach ocieplony w 1 dzień!
- trwała izolacja termiczna i akustyczna!
Nie zwlekaj, taka okazja może się już nie przytrafić... 
Zapraszamy do naszych salonów w Łodzi, Jeżowie i Skierniewicach - bezpłatna wycena i fachowe doradztwo.

aaaaaa

Ocieplanie poddasza pianką PUR

Prezentujemy krótki filmik z ocieplania poddasza użytkowego metodą natryskową - pianką PUR firmy ICYNENE.

Przed wykonaniem natrysku poddasze musi być odpowiednio przygotowane: po stronie inwestora jest tylko przykręcenie wieszaków lub kotew do stelażu (o długości odpowiedniej do grubości planowanego natrysku)
a my zabezpieczamy resztę (zaklejamy taśmą membrany na łączeniach).
Pianka szybko zwiększa swą objętość, idealnie przylegając do każdej powierzchni, szczelnie wypełnia wszystkie zakamarki.
Natrysk wykonujemy również na krokwie, także piana nie zostawia ŻADNYCH! mostków termicznych.
100% szczelności daje duże oszczędności w kosztach zużycia energii.
Umów się na bezpłatny pomiar -www.pianaizoplast.pl 

 

 

Zapraszamy na Targi Interbud 2016 w Łodzi w hali EXPO

W  dniach 4-6 marca 2016  zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego stoiska na targach budowlanych Interbud 2016.
Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocje targową, dlatego zapraszamy - będzie się opłacać! Tylko podczas targów będzie możliwość podpisania umowy wstępnej na wynegocjowanych, bardzo atrakcyjnych  warunkach!
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

 

pianka pur

 

Targi, targi i po targach...

Targi budowlane Interbud w Łodzi

 

Już po raz drugi mieliśmy przyjemność uczestniczyć w targach Interbud w Łodzi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mogli nas odwiedzić.

Trzydniowa impreza targowa należała do bardzo udanych - ilość osób odwiedzających nasze stoisko była ogromna. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zarówno nasze okna jak i ocieplanie pianą poliuretanową Icynene.

Okazuje się, że piana PUR wziąż stanowi pewną nowość wśród inwestorów, a ich wiedza o  parametrach i właściwościach piany często jest błędna lub niepełna. Cóż, w dzisiejszych czasach konkurencja zrobi naprawdę wiele aby ,,wcisnąć'' klientowi swój gorszy ale tańszy towar. Również fora internetowe pełne są błędnych lub mylących informacji - ktoś, gdzieś  coś usłyszał ale nie do końca zrozumiał... A internauta wprowadzany jest w błąd.

Aby uniknąć takich sytuacji i rzetelnie sprawdzić jakość i zalety danego materiału izolacyjnego należy udać się do źródła (czyli producenta lub dostawcy) i zażądać pełnych informacji o produkcie - przedstawienia badań, atestów czy też europejskich aprobat technicznych. Warto zapamiętać, iż każdy produkt powinien posiadać deklarację i znak jakość CE.

A wracając do targów... Rozwialiśmy wiele wątpliwości związanych z ocieplaniem dachów i poddaszy, udzieliliśmy sporo rad i wskazówek oraz, mamy nadzieję, pomogliśmy w podjęciu ważnych decyzji odnośnie inwestycji budowlanych.

Ci, którzy nas odwiedzili mogli skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty cenowej, przygotowanej specjalnie na tę okazję.

Wszystkich, którzy nie mogli przybyć na targi zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami - gwarantujemy fachowe doradztwo techniczne oraz bezpłatne pomiary, a także korzystne rabaty.

W naszym salonie sprzedaży w Łodzi, przy ulicy Strykowskiej 21 znajduje się również profesjonalna ekspozycja, przedstawiająca zalety izolacji pianą poliuretanową Icynene.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za obecność na targach oraz zapraszamy do kontaktu z nami.

Poniżej krótka fotorelacja z imprezy targowej.

 

PS. My nie opowiadamy bajek - przedstawiamy jedynie rzetelne i prawdziwe informacje, potwierdzone badaniami i atestami.

        Izoplast - to najwyższa jakość!

 25

29

31

26

18

 Więcej zdjęć dostępnych na naszym fanpejdżu https://www.facebook.com/IzoplastOkna

Emotikon smil

 

 

Równowaga podstawą enegooszczędności

Nieustannie rosnące koszty nośników energii oraz związane z tym drastyczne zaostrzenia wymagań i przepisów dotyczących budynków mieszkalnych wprowadzane w Unii Europejskiej wymuszają na nas budowanie domów w systemach o znacznie wyższej energooszczędności. Realizując to zadanie, musimy sięgać po coraz skuteczniejsze rozwiązania, szukamy nowoczesnych i energooszczędnych okien, drzwi, ogrzewania czy wydajnej wentylacji. A co z izolacją dachu, czyli przegrody, od której często najwięcej zależy? Dlaczego wciąż sięgamy po sposoby z minionego wieku?

Podstawą budowy domu energooszczędnego jest zachowanie równowagi pomiędzy elementami i systemami budynku — tak, aby została osią­gnięta optymalna wydajność obiektu, na którą wpływa zarówno konstrukcja budowlana, okna i drzwi, izolacje przegród zewnętrznych, szczel­ność, ogrzewanie, wentylacja, jak też orientacja budynku względem stron świata.

Popatrzmy zatem na budynek jak na łańcuch:

równowaga podstawą energooszczędności

Musimy pamiętać, że szczególnie uważne i pieczołowite wzmocnienie jednego z ogniw, nie wzmocni całego łańcucha. Niewiele nam dadzą, poza wyższymi kosztami, superenergooszczędne okna o rekordowo niskim współczynniku U i bar­dzo wydajne, a zarazem ekonomiczne ogrzewa­nie, jeżeli zastosujemy nieskuteczną izolację. Tu bowiem sprawdza się stara prawda, że łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo.

Bezcelowe zwiększanie grubości izolacjiJuż w latach 70. ubiegłego stulecia, agencja rządu kanadyjskiego CMHC na podstawie prze­prowadzonych badań sformułowała wniosek, że bezcelowe i nieefektywne są próby popra­wy izolacyjności poprzez zwiększanie grubości izolacji ponad określoną grubość. Jeżeli zo­staną usunięte podstawowe wady materiałów tradycyjnych, takich jak wełna mineralna lub szklana, to przepływ strumienia ciepła już przy izolacji o grubości 15 cm zredukowany zostanie w 96 proc.

Kluczowa dla osiągnięcia tego celu jest szczel­ność, czyli zastosowanie takiego materiału, który sam w sobie ogranicza ruch powietrza i elimi­nuje mostki termiczne, czyli miejsca, które poza ogromną stratą energii, przyczyniają się do po­wstawania zawilgoceń przegrody wskutek wykro­plenia pary wodnej.

Nie należy tutaj mylić szczelności, czyli ograniczenia przepływu powietrza, z przepły­wem pary wodnej (wilgoci). Można wybudować dom bardzo szczelny, a zarazem „oddychający”. Wystarczy zastosować materiały, które stawiają duży opór dla przepływu powietrza, zachowując paroprzepuszalność na wysokim poziomie. Jest to bardzo ważne w przypadku budowy domu czy dachu z elementów drewnianych.

Po wyborze solidnej konstrukcji, energoosz­czędnych okien i drzwi, zainwestowaniu w wy­dajne i ekonomiczne ogrzewanie wraz z wen­tylacją oraz postawieniu budynku tak, aby jak najwięcej przeszkleń znajdowało się od strony południowej, należy zadbać o izolację i szczel­ność. Czy stosując tradycyjne technologie i ma­teriały izolacyjne, jesteśmy w stanie stworzyć trwałą, bezspoinową, nieprzewiewną i jedno­cześnie oddychającą przegrodę? Naszym zda­niem jest to niemożliwe.

Rozwiązaniem tego problemu jest Skuteczna IZOLACJA ICYNENE — poliuretanowa pianka otwartokomórkowa kanadyjskiego producenta znana w Europie pod nazwą H2Foam.

Konwekcja To izolacja, która, w wyjątkowy sposób, łą­czy najważniejsze cechy idealnego materiału izolacyjnego. Nakładana metodą natryskową, cał­kowicie eliminuje mostki termiczne. Jest w pełni paroprzepuszczalna (wartość μ=3,3) i, co najważ­niejsze, ogranicza w bardzo dużym stopniu prze­pływ powietrza, dzięki czemu nie powstają w prze­grodzie tzw. pętle konwekcyjne. To wskutek tego zjawiska tracimy mnóstwo energii (straty powstają pod wpływem różnicy temperatur oraz ciśnień na zewnątrz i wewnątrz budynku w przegrodzie bu­dowlanej, która nie ogranicza ruchu powietrza).

Oprócz tych najważniejszych cech materiału izolacyjnego (szczelność, nieprzewiewność, pa­roprzepuszczalność), które posiada Skuteczna IZOLACJA ICYNENE jest ona trwałym i bez­piecznym dla zdrowia materiałem. Nie kruszy się, nie pyli, nie wydziela żadnych szkodliwych substancji, czego potwierdzeniem może być fakt, że została wpisana na listę rekomendo­wanych produktów dla osób z wieloczynnikową nadwrażliwością chemiczną (MCS) w poradniku stowarzyszenia A.M.I.C.A.

SkutecznaIZOLACJA ICYNENE dzięki znako­mitej przyczepności do drewna, płyt OSB, sklejki, blachy, cegły, folii paroprzepuszczalnej i pozosta­łych materiałów budowlanych nie wymaga żad­nego, dodatkowego mocowania. Jest bardzo lek­ka — 1 mkw. gotowej izolacji o grubości 15 cm waży ok. 1,2 kg, dlatego może być stosowana w lekkich konstrukcjach, w których nie przewi­dziano wcześniej warstwy izolacyjnej. Pianka H2Foam wyróżnia się na tle konkurencji bardzo małą absorpcją wody — zaledwie 0,3 kg/mkw. według europejskiej normy EN 1609 oraz moż­liwością aplikowania w okresie zimowym, kiedy temperatura powietrza oraz podłoża spada na­wet do -30°C. Jej kolejną, wyjątkową, cechą jest trwała elastyczność, która pozwala „pracować” razem z drewnianą konstrukcją budynku, bez ry­zyka powstania spękań czy nieszczelności.

Jako jedyna pianka otwartokomórkowa, zo­stała poddana długim i szczegółowym badaniom dotyczących oceny charakterystyki higrotermicznej izolacji w niemieckim instytucie Fraunhofer IBP. Według przeprowadzonych testów na różnych modelach budynków z użyciem izolacji H2Foam ICYNENE, w większości przypadków nie ma po­trzeby stosowania paroizolacji, nawet przy natry­sku na podłoże drewniane pokryte papą dachową.

Pianka H2Foam jest z powodzeniem stoso­wana jako izolacja termiczna poddaszy, stropów, ścian zewnętrznych oraz działowych. Może być nakładana, podczas prac termorenowacyjnych, również od strony zewnętrznej dachu bez inge­rencji w część mieszkalną budynków, w których nie zastosowano izolacji bądź takich, w których poprzednia izolacja przestała być skuteczna.

Budowa wymarzonego domu to poważne i odpowiedzialne zadanie. Nowe, wysokie stan­dardy wymagają nowoczesnych i efektywnych technologii. Należy stosować odpowiednie mate­riały, aby uzyskać trwałą i optymalną wydajność budynku i stworzyć „łańcuch” na tyle silny i zrów­noważony, aby przetrwał następne pokolenia.

Icynene ze znakiem CE

Znak CEWedług wymagań Unii Europejskiej, wyroby z pianki poliuretanowej PUR (zarówno otwarto jak
i zamkniętokomórkowe) są objęte normą zharmonizowaną EN 14315-1:2013 zgodnie z rozporządzeniem 305/2011 (CPR).

Oznacza to, że wyżej wymienione wyroby muszą być oznakowane znakiem CE oraz posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP).

Znak CE na produkcie można zamieścić na podstawie sporządzonej Deklaracji Właściwości Użytkowych zgodnie z normą zharmonizowaną lub na podstawie ważnej Europejskiej Aprobaty Technicznej.

Wszystkie produkty ICYNENE z gamy H2Faom posiadają znak CE oraz wymagane Deklaracje Właściwości Użytkowych, co jest jednoznacznym potwierdzeniem najwyższej jakości produktów kanadyjskiego producenta.

ICYNENE wprowadził na swoim topowym produkcie H2Foam Lite (LD-C-50) znak CE już w 2008 roku, mimo iż w Polsce taki wymóg jeszcze nie obowiązywał.

Wszystkie produkty H2Foam to najwyższej jakości  materiały izolacyjne stosowane już od 1986 oku. Są bezpieczne dla zdrowia i środowiska, nie zawierają żadnych szkodliwych związków i spełniają najwyższy standard jakości w pomieszczeniach A+.

certyfikaty

Skuteczny natrysk piany tylko z natryskiem nakrokwiowym

Często spotykanym pytaniem ze strony klientów jest pytanie co z krokwiami podczas natrysku piany. Okazuje się, że nie wszyscy wykonawcy wykonują tzw. natrysk nakrokwiowy. Oczywistym powodem jest chęć zaoszczędzenia materiału kosztem dobrej izolacji wykonanej u klienta tak aby dać "najlepszą cenę"
ale cóż CCC (cena czyni cuda). Skutek jest taki, że podczas wykonywania natrysku trzeba dopłacać wykonawcy za "dodatkową usługę" i czar niskiej ceny pryska.

Informujmy, że zawsze wykonujemy natrysk nakrokwiowy i nie pobieramy za to dodatkowej opłaty, dzięki czemu izolacja jest jednolita na całej powierzchni dachu.

Dla nas jest to tak oczywiste, jak dla tynkarza obsadzenie kątowników!

Polecamy dokładne czytanie ofert oraz propozycji umowy, nie zawsze wyższa cena jednostkowa metra oznacza wyszą cenę całkowitą.

Pamiętajmy ze izolacja pianą poliuretanową poddasza jest usługą, o której nawet większość osób nadzorujących budowy ma małe pojęcie.

Wybierajcie sprawdzonych wykonawców.

 

Nie zatrzymuj budowy nawet zimą, my się zimy nie boimy!

Pianki poliuretanowe H2Foam kanadyjskiego producenta ICYNENE to najwyższej jakości materiały izolacyjne, które poza znakomitymi właściwościami izolacyjnymi charakteryzują się możliwością wykonywania natrysków również w okresie zimowym.

Pianka otwartokomórkowa H2Foam Lite może być natryskiwana nawet przy -30°C!

Izolacje natryskowe H2Foam są bezpiecznymi dla zdrowia materiałami izolacyjnymi, nie zawierają żadnych szkodliwych związków i spełniają najwyższy standard jakości powietrza w pomieszczeniach A+.

Dzięki znakomitym właściwościom izolacyjnym, zastosowanie izolacji natryskowych H2Foam pozwala zaoszczędzić nawet 60% kosztów energii na ogrzewanie i klimatyzowanie budynków.

Autoryzowani Wykonawcy SkutecznejIZOLACJI ICYNENE wykonują przez cały rok:

- ocieplanie poddaszy

- ocieplanie stropów

- ocieplanie ścian

- izolacje domów szkieletowych

- izolacje mini basenów SPA

- docieplanie obiektów inwentarskich (kurniki, chlewnie, obory itp.)

- izolacje obiektów przemysłowych

Zapraszamy do kontaktu 42 679 27 77

Pomiar, wycena oraz doradztwo jest oczywiście bezpłatne.