Icynene ze znakiem CE

Znak CEWedług wymagań Unii Europejskiej, wyroby z pianki poliuretanowej PUR (zarówno otwarto jak
i zamkniętokomórkowe) są objęte normą zharmonizowaną EN 14315-1:2013 zgodnie z rozporządzeniem 305/2011 (CPR).

Oznacza to, że wyżej wymienione wyroby muszą być oznakowane znakiem CE oraz posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP).

Znak CE na produkcie można zamieścić na podstawie sporządzonej Deklaracji Właściwości Użytkowych zgodnie z normą zharmonizowaną lub na podstawie ważnej Europejskiej Aprobaty Technicznej.

Wszystkie produkty ICYNENE z gamy H2Faom posiadają znak CE oraz wymagane Deklaracje Właściwości Użytkowych, co jest jednoznacznym potwierdzeniem najwyższej jakości produktów kanadyjskiego producenta.

ICYNENE wprowadził na swoim topowym produkcie H2Foam Lite (LD-C-50) znak CE już w 2008 roku, mimo iż w Polsce taki wymóg jeszcze nie obowiązywał.

Wszystkie produkty H2Foam to najwyższej jakości  materiały izolacyjne stosowane już od 1986 oku. Są bezpieczne dla zdrowia i środowiska, nie zawierają żadnych szkodliwych związków i spełniają najwyższy standard jakości w pomieszczeniach A+.

certyfikaty